Животен циклус на гравче

943
Објавено на 16/01/2015 од monadmin

Природни науки и техника е предмет што се изучува во 6-одд. деветолетка, и за учениците е интересен предмет, бидејќи теоријата ја поврзуваме со пракса- со секојдневниот живот.
Тоа се случи и со темата Особини на живиот свет. Наставната едниница е : Растење и развивање, а начасот по вежби презентиравме растење на гравце,кое требаше да го следиме еден месец, а резултатите учениците ги запишуваа секој втор ден, а на часовите по вежби секој презентираше, се разви дискусија, за проблеми, предности на растењето на гравчето во домашни услови. Меѓу многуте презентации се издвои презентацијата на Ангела, која би сакале да ја споделиме со сите кои и ќе ја видат.

Категорија

нема коментар

Додади коментар

Вашата email адреса нема да биде објавена.