Самостојно истражување за хартија и картон

954
Објавено на 16/01/2015 од monadmin

Самостојно истражување за карактеристиките на различни видови хартија картон. Според зададените упатства од страна на наставникот, учениците ги испитуваат својствата на картонот и хартијата и резултатите ги запишуваат во табела. На крајот од часот преку подготвени Flashcards, сознанијата до кои дошле учениците се генерализираат како општи технички својства на хартијата и картонот.
ОУ „Григор Пличев“ Охрид
Наставник: Благој Ристески

Категорија

нема коментар

Додади коментар

Вашата email адреса нема да биде објавена.